Main Page

From ITKMITL Wiki

Jump to: navigation, search

ขอต้อนรับสู่ ITKMITL Wiki

วันนี้ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้าง

ทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ด้วยการเรียนรู้ การเรียนรู้คือการพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองย่อมทำให้ตนเองเจริญขึ้น
เพราะฉะนั้นแล้ว การแบ่งปันสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาย่อมทำให้ผู้อื่นเจริญขึ้นเช่นกัน
เช่นนั้นแล้วเราจึงมาร่วมกันอยู่ ณ ที่แห่งนี้
ที่ที่เราจะร่วมกันแบ่งปันความรู้และร่วมกันพัฒนาพวกเราให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป...


ว่าด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์

ข้อมูลทั้งหมดในเว็บนี้ ถือตามลิขสิทธิ์ของ Creative Commons Licenses Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 เป็นการแบ่งปันความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ ตราบใดที่มีการอ้างอิงต้นฉบับ และแจ้งให้เจ้าของทราบว่าขอนำไปใช้ที่ไหน ทั้งนี้ความเห็นต่างๆ ในเว็บนี้ เป็นความเห็นอิสระของผู้เขียนแต่ละท่าน โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแต่อย่างใด สิทธิความเป็นเจ้าของในข้อเขียน เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านโดยตรง และห้ามผู้อื่นนำข้อความในเว็บนี้ไปพิมพ์จำหน่ายเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อเขียน โปรดติดต่อกันเองระหว่างผู้ขอใช้และผู้เขียน การเสนอความเห็น ขอให้ใช้ภาษาที่สุภาพและเขียนอยู่ในเนื้อเรื่อง หากท่านพบข้อความที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งลบพร้อมอธิบายเหตุผลด้วยครับ


วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งานวิกิของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ผู้ที่จะเขียนได้ต้องเป็นนักศึกษา เจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบังเท่านั้น โดยบุคคลภายนอกจะสามารถอ่านได้เพียงอย่างเดียว
  • การเขียนให้ทำการล็อคอินด้วย User และรหัสผ่านของคณะ (itxxxxxxxx) ที่หน้า Login
  • การแก้ไขหน้าใดๆ เพียงแค่เข้าไปยังหน้าที่ต้องการจะแก้ไขแล้วคลิ๊กที่แถบ edit ข้างบน ยกเว้นบางหน้าที่จะไม่อนุญาตให้แก้ไข เช่น หน้าหลัก เป็นต้น
  • ถ้าต้องการจะสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาเพียงแค่พิมพ์ URL ของเว็บตามด้วยชื่อหน้าใหม่ที่ต้องการ เช่น ต้องการจะเขียนหน้าใหม่ที่เกี่ยวกับ Linux พิมพ์ URL ลงไปว่า http://wiki.it.kmitl.ac.th/Linux แล้วให้คลิ๊ก edit หน้า Linux ก็จะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
  • วิธีการจัดรูปแบบตัวอักษรเบื้องต้นสามารถอ่านได้ที่ Formatting
  • สำหรับวิธีการเขียนอย่างละเอียดสามารถดูได้ที่ คู่มือในการเขียน
  • สำหรับผู้ที่เขียนเนื้อหาใดๆ ลงไปแล้ว สามารถจัดหมวดของบทความนั้นได้ตามความเหมาะสม หรือจะรอให้ผู้ดูแลทำการจัดหมวดของบทความนั้นให้ก็ได้ครับ
  • ผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในวิกิของคณะฯ ตามความเหมาะสม


หัวข้อความรู้

ปัจจุบันจะมีอยู่สองหัวข้อใหญ่ๆ ที่น่าสนใจนะครับ ใครต้องการหมวดใดเพิ่มขึ้นมาสามารถแจ้งได้ผ่านทาง ฟอรัมคณะฯ หมวด Feedback & Support (ต้องล็อคอินด้วย Account คณะก่อน)

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามปัญหา ขอให้สอบถามปัญหาผ่านทาง เว็บบอร์ดของคณะ หมวดไอทีนอกกะลา นะครับ

บทความล่าสุด


Personal tools
ITKMITL Unity